Het verzenden van e-mail controle pakket is automatisch. Vaak berichten passerenuw spam ofuw mailsongewenstalsjeblieft duscontroleer uw spam ofuw mailsongewenst